นิกกี้

00:55
น้องนิกกี้ เล่น Ice Bucket ด้วย
ผ่านมา 6 เดือน